Distance to Parishes

Distance to Parishes

DISTANCE-WISE LIST OF PARISHES

Alphabetical Order of Mission Stations & their distance from Balharshah (Bishop's Home) in Kms.

Aksapur                                                                        35       

Allapally                                                                      100     

Babupet                                                                       11       

Balapur                                                                         90       

Balharshah                                                                   0

Bhamragarh                                                               165     

Brahmapuri                                                                144     

Chamorshi                                                                   85       

Chandrapur                                                                  20       

Chimur                                                                        107     

Chincholi                                                                       45       

Durgapur                                                                       26       

Ettapally                                                                      130     

Gadchiroli                                                                    102     

Gajamendi                                                                   172     

Gatta                                                                            170     

Gomini                                                                         107     

Ghot                                                                               80       

Gondpipri                                                                      42       

Gughus                                                                          40       

Hinganghat                                                                  120     

Jam                                                                              100     

Jarawandi                                                                    185     

Jivathi                                                                             65       

Kalmana                                                                         10

Kaotha (Via Waigaon)                                                185

Kaotha (Via Wardha)                                                   200

Koprely                                                                            75

Kurkheda                                                                      182

Lakkadakot                                                                     35

Marakbody                                                                   105

Mul                                                                                    63

Pattaguda                                                                        90

Rajura                                                                               11

Repanpally                                                                    134

Sasti (Via. Basti)                                                             08

Sasti (Via. Rajura)                                                           13

Shengaon                                                                          70

Sumthana                                                                          45

Talodhi                                                                               75

Tarsa (Ashti)                                                                     56

Visapur                                                                              07

Wadsa                                                                            150

Wani (via Amalnala)                                                         82

Wani (via Shengaon)                                                        90

Wardha                                                                            175

Warora                                                                               50

Warur                                                                                  20

Wasa                                                                                120

Wirur                                                                                    32